“ПОЗНАНИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“
Продължителност Брой курсисти Начало на курса Цена
2 дни 6 - 12 27-06-2024 80.00 BGN

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА КУРСА

-Копие от моряшки паспорт или моряшка книжка (при наличие на такива)

-Копие от правоспособност (при наличие на такава)

-Копие от сертификат за подготовка по въпросите на безопасността 

 (конвенционален сертификат)

1.ПРЕДМЕТ

Курсът е предназначен за обучение на морски лица , притежаващи квалификация вахтен помощник-капитан и по-висока, вахтен механик и по висока и електромеханик.Обучаваните лица трябва да познават изискванията , методите и средствата за предпазване на морето от замърсяване от кораби, както и задълженията и отговорностите свързани с това, изисквани съгласно Раздел A-II/1 на Глава II,A-III/1 и A-III/6 от Глава III на Конвенция STCW’95 и Кодекса, както са изменени.

2.ВХОДНИ СТАНДАРТИ

Обучаемите в курса трябва да са морски правоспособни лица от оперативно или управленско ниво, съгласно Конвенция STCW’78, както е изменена.

3.АКТУАЛНОСТ НА КУРСА 

Тази програма е съставена в съответствие с изискванията на конвенцията STCW’78 , както е изменена и допълнена, издание 2011г. Директива 2008/106/ЕС, IMO Model Course 1.38, “Marine Environmental Awereness”,2011 edition и изискванията на Наредба N.6 за компетентност на морските лица в Република България.

При промяна на този стандарт, „АДС Морски Център“ актуализира своята учебна програма в съответствие с процедурите за управление на качеството.

 

-  Курсът може да се проведе и на английски език след предварително уточнение