СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЕКИПАЖИ НА ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ ( ВКЛЮЧИТЕЛНО РО-РО ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ )
Продължителност Брой курсисти Начало на курса Цена
2 дни 3 - 18 27-06-2024 120.00 BGN

Курсът отговаря на изискванията на правило V/2 на Конвенция STCW'78,както е изменена , и Раздел A-V/2 от кодекса STCW’78 за запознаване с конструктивните и експлоатационните изисквания за безопасност на пътнически кораб (включително РО-РО пътнически кораб), подготовката на екипажа на пътнически кораб за безопасно управление на неорганизирани групи хора в аварийни ситуации, подготовката по безопасност отношение управлението и поведението на човек в критични ситуации, подготовката по безопасност на пътниците и товара и по водонепроницаемостта на корпуса на борда на пътнически кораб .

 

ВХОДНИ СТАНДАРТИ

Задължително е обучаемите да отговарят на следните изисквания :

-курсистите да имат най-малко основно образование;

-да са здравословно годни – потвърдено чрез медицинско свидетелство     изготвено от одобрените медицински заведения от "ИА Морска  Администрация"

-да са навършили 16 години;

-да са преминали подготовка по въпросите на безопасността, в съответствие с Пр.VI/1, Табл.А-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3, A-VI/1-4 на Конвенция STCW' 78 ,  както  е изменена.

 

 

 

АКТУАЛНОСТ НА КУРСА

Националният стандарт за провеждане на курса , тематичният план учебната програма са съставени в съответствие с изискванията на Конвенция STCW’78, както е изменена и допълнена през 2010г.,Директива

2008/106/ЕС,IMO Model Course 1.28 ‘’Crowd Management , Passenger Safety and Safety Training for Personnel Providing Direct Services to Passengers in

Passenger Spaces", IMO 1.29 "Proficiency in Crisis Management and Human Behavior Training , including Passenger Safety , Cargo Safety and Hull Integrity

Training’’ и  изискванията на Наредба N.6 за компетентност на морските лица в Република България.

При промяна на този стандарт, „АДС Морски Център“ актуализира своята учебна програма в съответствие с процедурите за управление на качеството.

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА КУРСА

-Копие от моряшки паспорт или моряшка книжка (при наличие на такива)

-Копие от диплома за минимум основно образувание;

-Копие от правоспособност (при наличие на такава)

-Копие от сертификат за подготовка по въпросите на безопасността

 (конвенционален сертификат)

-медицинско свидетелство  издадено от медицинско заведение одобрено от ИА Морска Администрация

- 1 брой снимка , паспортен формат (3.5х4.5см.)

 

-  Курсът може да се проведе и на английски език след предварително уточнение